Live Chat Support Software
[]

TerrificT Shipping Transit TimesTerrificT Ground Shipping Transit Times

"Don't Worry Too Much About This - We Deliver As Promised!"

Depending upon your delivery location, the transit time by ground shipping may vary from 1-3 days. We plan on this. When you choose a Guaranteed Delivery Date at checkout, you're all set. You'll be shown the delivery date and that's when you'll receive your order by.

 

 

Ground Shipping Transit Time U.S.A. (Days)

The chart below indicates transit time  from  the  plant origin in the right column.
Destination State Zone 1 Zone 2 AK & HI Plant Origin
 Alaska     3-4 CA
 Alabama   2- 3   MI
 Arkansas   3   MI
 Arizona 2     CA
 California 1- 2     CA
 Colorado   3   CA
 Connecticut 2     NY
 District of Columbia 2     NY
 Delaware 2     NY
 Florida   3   MI
 Georgia   2- 3   MI
 Hawaii     3 CA
 Iowa 1- 2     MI
 Idaho   2- 3   CA
 Illinois 1- 2     MI
 Indiana 1- 2     MI
 Kansas   2- 3   MI
 Kentucky 2     MI
 Louisiana   3   MI
 Massachusetts 2     NY
 Maryland 2     NY
 Maine 2     NY
 Michigan 1     MI
 Minnesota   2- 3   MI
 Missouri 2     MI
 Mississippi   3   MI
 Montana   3- 4   CA
 North Carolina 2     MI
 North Dakota   3   MI
 Nebraska   2- 3   MI
 New Hampshire 2     NY
 New Jersey 2     MI- NY
 New Mexico   3   CA
 Nevada 1- 2     CA
 New York 1- 2     NY
 Ohio 1- 2     MI
 Oklahoma   3   MI
 Oregon 2     CA
 Pennsylvania 1- 2     NY
 Rhode Island 2     NY
 South Carolina 2     MI
 South Dakota   3   MI
 Tennessee 2     MI
 Texas   3- 4   MI
 Utah 2     CA
 Virginia 2     MI- NY
 Vermont 1     NY
 Washington   2- 3   CA
 Wisconsin 1- 2     MI
 West Virginia 2     MI- NY
 Wyoming   2- 3   CA

Canada, Mexico & International Shipments


See Shipping Methods

 

Find Free Shipping & Guaranteed Delivery   Find Shipping Methods  Find Factory Locations

 

Trans